Smart Work Zones

Bereikbaarheid en leefbaarheid steden

Of ze nu groot of klein zijn, steden moeten goed bereikbaar en leefbaar zijn zodat mensen zich er prettig voelen.
Waar begin je om dit te verbeteren? Belangrijke aandachtspunten voor de bereikbaarheid van binnensteden zijn een effectieve verkeersplanning en een gerichte coördinatie van bouwwerkzaamheden. Omdat deze processen steeds complexer worden, zijn duurzame concepten nodig. Daarom hebben wij samen met de stad Hamburg software voor Smart Work Zones ontwikkeld.

Smart Work Zones

Met onze software wordt informatie over bouwplaatsen digitaal en automatisch weergegeven met behulp van geleidebakens die zijn uitgerust met sensoren. Deze informatie wordt gecombineerd met actuele probe data van HERE. Probe data bevat de werkelijk gemeten posities en routes van unieke weggebruikers. Omdat deze data niet geaggregeerd is en niet gekoppeld is aan een wegennet, ontstaat de meest nauwkeurige berekening van werkgebieden.

InSiteRoadWorks afbeelding1
InSiteRoadWorks afbeelding 2

De in de bakens geïntegreerde sensoren registreren niet alleen de locatie, maar geven ook informatie over het werk en de laadstatus van de batterij. Het algoritme in de software berekent op basis van alle posities van de bakens en de actuele verkeersstromen de werkgebieden. De software houdt bovendien bij of een sensor verplaatst of verdwenen is. Daarmee worden bouwopzichters in één oogopslag geïnformeerd zonder dat ze ter plaatse hoeven te zijn. Dit vermindert het aantal ritten naar de bouwplaats en verhoogt de veiligheid op de bouwplaats.

Het actuele verkeersbeeld helpt de planning van werkzaamheden, de monitoring daarvan en de fileprognose te verbeteren en is in combinatie met Traffic Management systemen waardevol bij het managen van de verkeersstromen. Daarnaast worden gemeenten, hulpdiensten en bedrijven in staat gesteld om routes beter en efficiënter te plannen.

Van project tot product

De Smart Work Zones software van Andes is ontwikkeld in het kader van het GeoNetBake project, gefinancierd door het Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) en in opdracht van het Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Freien und Hansestadt Hamburg (LSBG).

GeonetBake

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van onze experts op dit gebied via 088-2100330 of stuur een mail naar sales@andes.nl. We bespreken graag samen de mogelijkheden.