Doelgroepenvervoer

Efficiënt en overzichtelijk ritten plannen

Iedereen heeft recht op vervoer maar niet iedereen kan zomaar gebruik maken van eigen vervoer of het OV. Leerlingenvervoer, WMO-vervoer en jeugdhulpvervoer zijn een paar voorbeelden van doelgroepen die afhankelijk zijn van specifiek vervoer. Doelgroepenvervoer helpt kwetsbare groepen te participeren in de samenleving. Omdat de kwaliteit en betaalbaarheid van doelgroepenvervoer onder druk staat is efficiënt en overzichtelijk plannen van cruciaal belang. Met onze software helpen we vervoerders om hun rittenplanning moeiteloos te berekenen.

Flexibel

Diverse aspecten spelen een rol bij het plannen van de beste route. Om de uitvoering van verschillende opdrachten zo goed mogelijk te faciliteren kunnen wij de parameters uit het Programma van Eisen overnemen in de software. Zo is de rittenplanning en de berekende beladen reistijd conform de eisen van de opdrachtgever.

Statisch of dynamisch

Voor de meeste opdrachten wordt er gedurende de uitvoeringsperiode met een statisch wegenbestand gewerkt en worden de instellingen van de software vastgezet. Het voordeel hiervan is dat je altijd controles kunt uitvoeren en ritten kunt herberekenen op de uitgangspunten ten tijde van de opdrachtverstrekking. Dit is echter niet altijd van belang en dan kan ervoor gekozen worden om updates door te voeren zodra deze er zijn. Zo heb je altijd de gewenste wegenbestanden en functionaliteiten om mee te werken.

Kwaliteit

Wij vinden hoogwaardige, nauwkeurige en betrouwbare berekeningen van groot belang. Daarom rekenen wij tot op huisnummerniveau en uitsluitend op basis van het wegennetwerk. 

Wil je meer informatie ontvangen over optimale rittenplanning voor doelgroepenvervoer? Bel dan met 088-2100330 of stuur een mail naar sales@andes.nl.