Privacy- & Cookieverklaring

Privacy- & cookieverklaring Andes

Eindhoven, Februari 2020

Andes BV verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe en waarom we dat doen.

Contactgegevens

Adres:          Bogert 31-09, 5612 LX  Eindhoven

Telefoon:    088 2100 300

Website:      www.andes.nl – www.ltcworld.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Andes BV verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt, of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij bijvoorbeeld een sollicitatie of informatieverzoek.


Andes BV verzamelt en bewaart informatie van bezoekers op verschillende manieren en met verschillende doelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens

Algemeen website

Wanneer je onze website bezoekt, wordt de volgende informatie vastgelegd over jouw gebruik van de website, namelijk:
•    De datum en tijd waarop je de website hebt bezocht
•    Het type browser,
•    De browser-taal
•    Het IP-adres van de door jou gebruikte computer
•    Het aantal hits
•    Welke pagina’s en sub-pagina’s je hebt bezocht
•    De duur van je bezoek op onze website


Wij gebruiken hiervoor Google Analytics en deze gegevens worden geanonimiseerd. Er worden dus geen unieke persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres etc. van je vastgelegd. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is het verzamelen van statistische data over onze website. Met de uitkomsten van deze metingen kunnen wij bepalen welke content wel en niet interessant wordt gevonden en daarmee verbeteren wij onze dienstverlening. Deze analytische gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Afhandelen bestelling

Als je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes te kunnen afhandelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot de bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier

Je kunt je via onze website via een contactformulier in contact komen met een van onze medewerkers. De gegevens die je hiermee achterlaat, zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam en e-mailadres, worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor je de gegevens op dat moment achterlaat.
Als je in contact wilt komen met een van onze medewerkers, wordt je e-mailadres alleen gebruikt om je de gewenste informatie toe te sturen. Dit houden we bij in een aparte database zodat je geen andere e-mails van ons krijgt tenzij je daar om vraagt.

Klantportaal

Wanneer je een melding wilt doen in relatie tot de werking van ons LTC Platform, dan word je via de website doorgeleid naar ons Klantportaal. Alleen wanneer je klant bent van Andes BV en een zakelijk gebruikersaccount hebt, heb je toegang tot dit portaal. Voor een Klantportaal account bewaren we de volgende gegevens:
•    Zakelijk e-mailadres
•    Naam
•    Organisatienaam
•    De producten die deze organisatie heeft afgenomen.


Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van meldingen en om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening met betrekking tot de Servicedesk.


Je kunt op ieder gewenst moment je account voor het Klantportaal laten opheffen. Je gegevens worden in dat geval uit de database verwijderd. Als je geen klant meer bent van Andes BV worden je gegevens per de datum van de uitschrijving verwijderd.

Werken bij

Wanneer je bij ons solliciteert, worden de aangedragen gegevens maximaal 1 jaar bewaard en voor de volgende doeleinden:
•    Het verwerken van je sollicitatie
•    Het delen van je gegevens met de vacaturehouder
•    Het eventueel informeren over andere vacatures
•    Het opstellen van geanonimiseerde statistische data ter verbetering van het werving- en selectieproces

De informatie die je achterlaat tijdens een sollicitatie, wordt niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Er worden via de website GEEN bijzondere gegevens verzameld of verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Andes BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Andes BV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Andes BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die we samen hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Andes BV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij met behulp van cookies onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Andes BV en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou opgeslagen hebben in een computerbestand naar jou, een ander of een door jou aangedragen organisatie te laten sturen.
Je kunt een verzoek tot:
•    Inzage
•    Correctie
•    Verwijdering
•    Gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens
•    Intrekking van je toestemming
•    Bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens opsturen naar support@andes.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je wel een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.


Andes BV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Andes BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer 088 2100300.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.