Disclaimer

Disclaimer

Persoonlijke gegevens, die via deze website aan Andes BV worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending en facturering van de bestelde producten. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van Andes BV, wanneer de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (beeld)merken en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij Andes BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Andes BV.

Aansprakelijkheid

Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten. Andes BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.


Andes BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze website en/of in de kaarten.


De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Andes BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Andes BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Andes BV dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.


Voor vragen, opmerkingen, suggesties of voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Andes BV
Bogert 31-09
5612 LX  Eindhoven
Telefoon: 088-2100 300
E-mail: info@andes.nl

BTW: NL 802 271 674 B01
KvK: 170 639 36