ISA-FIT
voor (digitale) wegbeheerders

Wat is ISA

Intelligent Speed Adaptation (ISA) is vanaf 2024 verplicht voor nieuwe auto’s en moet voorkomen dat er te hard wordt gereden. Sneller rijden dan toegestaan is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen, ISA is het eerste systeem dat direct ingrijpt in het functioneren van een voertuig. Dit zou moeten leiden tot minder onbewuste snelheidsovertredingen, wat weer de verkeersveiligheid bevordert en positieve effecten heeft op luchtverontreiniging en geluidshinder. Voorwaarde is wel dat de informatie waarvan ISA gebruik maakt actueel en kloppend is met de fysieke werkelijkheid.

ISA-FIT

Het ISA-systeem werkt met camera’s die de maximumsnelheid borden langs de weg scant en met data uit digitale snelheidskaarten, wanneer de bestuurder te hard rijdt zal het ISA-systeem de bestuurder actief attent maken dat de toepasselijke snelheidslimiet wordt overschreden.

Onderzoek van SmartwayZ.NL heeft aangetoond dat de fysieke en digitale omgeving niet altijd overeenkomen. Houders van verkeersdata in de Europese Unie zijn dan ook verplicht om vanaf 1 januari 2025 cruciale data goed bij te houden en beschikbaar te stellen voor gebruikers. De maximumsnelheden zijn onder punt 5 gedefinieerd in de Data Top 15.

Hoe houden wij de digitale werkelijkheid up-to-date?

Om de digitale werkelijkheid eenvoudig en goed bij te houden hebben Andes en V-Tron gezamenlijk gewerkt aan een digitale feedbackloop. Voertuigen uitgerust door V-Tron met ISA-FIT verzamelen continu data over snelheidsborden. 


Deze data worden vervolgens getoetst aan de hand van de digitale snelheidskaarten. Als er een afwijking is geconstateerd, krijgt de wegbeheerder
automatisch een bericht. Bijvoorbeeld wanneer een bord niet meer aanwezig is of wanneer de maximumsnelheid van het bord afwijkt van die van de digitale snelheidskaart. De wegbeheerder bepaalt vervolgens direct of de afwijking in de digitale snelheidskaart verwerkt dient te worden. Alle wijzigingen in de digitale snelheidskaart worden tenslotte gesynchroniseerd met de centrale databank George van het NDW.

 

 

Om het systeem tijdig te voldoen van updates worden de ISA-FIT camera’s uitgerust op bestaande voertuigen van de gemeente. Doordat deze voertuigen dagelijks gebruikt worden zullen afwijkingen in de fysieke werkelijkheid snel gedetecteerd worden.

De digitale feedbackloop: hoe het werkt

Hoe ziet de toekomst er uit?

ISA-FIT voor wegbeheerders is de eerste van de digitale tools voor wegbeheerders. Naast de maximum snelheidsborden zijn er ook nog andere data-items uit de Data Top 15 die kunnen worden opgenomen. We verwachten dan ook de feedbackloop in de toekomst uit te breiden zodat bijvoorbeeld ook andere verkeersborden of logistieke data gedetecteerd kunnen worden.