Routing

De oplossing voor ieder routing-vraagstuk

Iedereen zoekt wel eens een route van A naar B met een online routeplanner. En meestal wordt er bij het berekenen van een route gesproken over de snelste route. Maar is de snelste route ook de meest efficiënte route?
En wat nu als je wilt weten welke wijken of gebieden bereikbaar zijn binnen een bepaalde reisafstand en voor een bepaalde modaliteit?
Scholen, bouwmarkten, meldkamers, post- en pakketbezorgers zijn een paar voorbeelden die hiermee te maken hebben.

Om voor ieder werkproces de meest efficiënte route te berekenen en precies te weten hoe lang het duurt om ergens heen te rijden, fietsen of lopen, biedt Andes naast standaard routing software ook geavanceerde oplossingen zoals matrix berekeningen en routeoptimalisatie. Hieronder zie en lees je welke dat zijn en waarvoor je het kunt inzetten. Want voor ieder routing-vraagstuk bieden wij een passende oplossing.

Routing

Zo snel mogelijk van A naar B: wij berekenen de meest optimale route via onze databronnen

1 of 12

Bepaal d.m.v. reistijd-isochronen de beste vestigingslocatie voor een nieuwe school

2 of 12

De heatmap van Andes weergeeft wat de beste locaties zijn om elkaar te treffen

3 of 12

Als een organisatie externe diensten aanbiedt, moeten medewerkers op tijd bij de klant arriveren

4 of 12

Hiermee informeert de gemeente de logistieke sector over de specifieke bereikbaarheid van de binnenstad

5 of 12

Breng pakketjes zo efficiënt mogelijk van vrachtwagen naar een bestelbusje en uiteindelijk naar de klant

6 of 12

Dankzij handige navigatie apps is het tegenwoordig mogelijk om overal ter wereld je weg te vinden

7 of 12

Wij geven je de beste optie voor je reis met de pont. Alle actuele vertrektijden van alle veerponten in je adviesroute worden opgenomen.

8 of 12

Een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties 

9 of 12

Parkeer je bv. je auto bij het station en wil je verder met de trein, dan is het essentieel dat de wandelverbinding tussen parkeerplaats en perron goed in de data is weergegeven.

10 of 12

Het bestand is door Andes uitgebreid met alle hartlijnen van wegen en meerdere wegkenmerken. Deze maken het bij uitstek geschikt om mee te routeren.

11 of 12

Door de nauwkeurige data van Andes is de weggebruiker goed geïnformeerd op welke wegen welke maximumsnelheden gelden

12 of 12

Routing vraagstukken

Hulpdiensten

Hulpdiensten

Zo snel mogelijk van A naar B: het is voor niemand zo belangrijk als voor hulpdiensten. Wij kunnen ondersteunen in het berekenen van de meest optimale route via onze databronnen en dit overzichtelijk tonen bij de hulpdiensten of in de meldkamer. 

city platform

De beste vestigingslocatie

Wil je weten wat de beste vestigingslocatie is? Dit bepaal je d.m.v. reistijd-isochronen. Door reistijd-isochronen te combineren met andere databronnen kunnen meer complexe vraagstukken, bv. het bepalen van je nieuwe schoollocatie, beantwoord worden.

Trefpuntberekening

Trefpuntberekening

Vaak zijn er meerdere locaties over een groter gebied die allemaal in aanmerking komen als goede locatie om elkaar te treffen. Een heatmap die met een kleur weergeeft wat de beste locaties zijn om elkaar te treffen, biedt daarvoor uitkomst.

Werkplanning

Werkplanning

Als een organisatie externe diensten aanbiedt,

moeten medewerkers op tijd bij de klant arriveren.
Dit vraagt om een strakke werkplanning,

pauzes, diensten en roosters en een optimale routeplanning.

Transport routeplanner

Hiermee informeert de gemeente de logistieke sector over de specifieke bereikbaarheid van de binnenstad. Vervoerders krijgen een gespecialiseerd routeadvies, afgestemd op het voertuig, de restricties en de mogelijkheden van het drukke centrum.

pakketbezorging

Logistieke hubs

Hubs aan de rand van de stad helpen om de pakketjes in zo min mogelijk bewegingen te leveren aan de

consument. Maar hoecbreng ik de pakketjes zo efficiënt mogelijk van een vrachtwagen naar een bestelbusje of ander voertuig en uiteindelijk naar de klant?

Verkeer en Mobiliteit

Offline routeplannen

Dankzij handige navigatie apps is het tegenwoordig mogelijk om overal ter wereld je weg te vinden. Het is natuurlijk ook handig als je routes en kaarten kunt downloaden zodat je er offline gebruik van kunt maken. Dat scheelt je weer in je databundel. 

Veerpont

Veerponten

Hoe handig is het om ook de actuele vertrektijden van alle veerponten in je routeadvies op te nemen. Kies de route, de datum en de tijd. Dan geven wij je de beste optie voor je reis met de pont. Eventuele stremmingen en andere bijzonderheden zijn hierin meegenomen.

Snelfietsroutes

Snelfietsroutes

Door de aanleg van snelfietspaden hebben lokale overheden een goed alternatief gecreëerd voor het autogebruik. Ze zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en zijn een belangrijke stimulans om voor de fiets i.p.v. de auto te kiezen.
Lopen fietsen rondom station

Lopen en fietsen rondom station

Parkeer je bv. je auto bij het station en wil je verder met de trein, dan is het essentieel dat de wandelverbinding tussen parkeerplaats en perron goed in de data is weergegeven. Datzelfde geldt voor andere verbindingen rondom en op stations.

Wegenbestand met BAG/BGT

BAG en BGT zijn wettelijke basisregistraties en worden door de rijksoverheid beschikbaar gesteld. Het bestand is door Andes uitgebreid met alle hartlijnen van wegen en meerdere wegkenmerken. Deze maken het bij uitstek geschikt om mee te routeren.

Maximumsnelheden

Maximumsnelheden

Op welke wegen gelden welke maximumsnelheden? Er staan borden langs de weg, maar het is belangrijk dat deze informatie ook digitaal beschikbaar is. Door nauwkeurige data te leveren  is de weggebruiker goed geïnformeerd en dat verbetert de veiligheid.