Costs & Calculations

Iedere maand worden miljoenen reiskostenvergoedingen uitgekeerd om woon-werk verkeer of dienstreizen te compenseren.

Andes levert voor de zakelijke markt software applicaties voor het (batchmatig) berekenen van vergoedingen. En daarnaast kan met behulp van eenvoudige webservice componenten een directe koppeling gemaakt worden met ERP en HRM oplossingen. De mogelijkheid wordt geboden om afzonderlijk voor verschillende vervoerswijzen, zoals auto, OV, fiets de reiskosten te berekenen.

Costs & Calculations Screenshots


“Door over te stappen op C&C hebben we een forse kostenbesparing gerealiseerd, en is de berekening van reiskostenvergoedingen eenduidig en efficient ingericht”. Costs & Calculations