LTC Software Applications

Andes ontwikkelt innovatieve software voor overheden en bedrijven: LTC software. Hiermee bieden we online oplossingen voor het optimaliseren van werkprocessen, zoals het aanvragen van vergunningen, het melden van graafwerkzaamheden in de openbare ruimte, het afstemmen van wegwerkzaamheden of het inplannen van evenementen.
Het unieke is dat alle werkzaamheden digitaal aangemeld, afgestemd en afgehandeld worden, via één geïntegreerd LTC Platform. Dit vergemakkelijkt de afstemming en samenwerking met collega’s en externe relaties, en verhoogt ook nog eens de kwaliteit van het werk. Meer weten over het LTC Platform? Ga naar www.ltcworld.com. 

Het LTC Platform is opgebouwd uit drie verschillende applicaties. Deze applicaties worden ingezet om verschillende werkprocessen te optimaliseren en automatiseren. De applicaties maken gebruik van eenzelfde architectuur. Hierdoor kunnen gegevens tussen de verschillende applicaties eenvoudig en tweezijdig worden uitgewisseld.

1. LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen: met deze applicatie wordt de planning, afstemming en communicatie van evenementen en wegwerkzaamheden georganiseerd. Door middel van een viewer, inclusief routeplanner, worden burgers goed geïnformeerd. Professionele partijen worden automatisch geïnformeerd.

2. LTC Meldingen & Vergunningen: met deze applicatie worden vergunningsaanvragen en meldingen voor graafwerkzaamheden afgehandeld. Gemeenten, aannemers en nutsbedrijven kunnen hierdoor op een transparante, efficiënte en prettige manier samenwerken. Voor gemeenten is een toezichthouders app beschikbaar om toezichthouders optimaal te ondersteunen.

3. LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen: met deze applicatie worden aanvragen voor tijdelijke verkeermaatregelen afgehandeld. Gemeenten, provincies en aannemers kunnen hierdoor op een transparante, efficiënte en prettige manier samenwerken. Ook voor LTC TVM is een uitgebreide toezichthouders app beschikbaar om toezichthouders optimaal te ondersteunen.

Meer weten?
Ga naar ltcworld.com of neem contact op met onze LTC Professionals via
088-2100330.