Enterprise

Enterprise omvat databestanden met specifieke informatie over locaties, gebiedsgrenzen en onderlinge afstanden.

Deze databestanden worden veel gebruikt bij databasevalidatie en geomarketing-toepassingen, voor het weergeven van locaties en grenzen op een kaart of om snel de dichtstbijzijnde locaties bij een punt te berekenen. Enterprise is onderverdeeld in: locations waaronder postcodecoördinaten, area’s die gebiedsgrenzen weergeven, en matrices voor berekeningen van afstanden en reistijden.

Locations

De Andes Locations of centroïden zijn afgeleide producten uit het vectorbestand. In plaats van een straatdeel aan te geven met een lijn, kan deze ook aangegeven worden met een punt op die straat, bijvoorbeeld het middelpunt. Hetzelfde geldt bij postcodegebieden, die ook kunnen worden aangeduid met hun middel- of zwaartepunt. In de tabellen hieronder is aan iedere postcode of straatnaam een coördinaat gekoppeld. Met behulp van deze tabellen kunt u adressen in Nederland en Europa (o.b.v. HERE-data) positioneren c.q. geocoderen. Voor Nederland kan dit zelfs tot op huisnummerniveau. Hierdoor kunt u uw klanten in kaart te brengen aan de hand van postcodes of straatnamen; alle klanten die in hetzelfde postcodegebied wonen, of in dezelfde straat, vallen dan namelijk onder hetzelfde coördinaat. Daarnaast kunt u de hemelsbrede afstand berekenen tussen twee locaties, of de dichtstbijzijnde gewenste locatie terugvinden.
Voor alle tabellen geldt dat er maandelijks updates beschikbaar zijn en dat ze geleverd kunnen worden in diverse gangbare formaten.
Voor Nederland bieden wij onder andere de volgende producten:

6-positie postcode
5-positie postcode
4-positie postcode
3-positie postcode
2-positie postcode
Straten
Plaatsen
Huisnummers

6-positie postcode
De 6-positie postcodetabel geeft het middelpunt weer van alle 6 positie postcodegebieden in Nederland.
Deze tabel bevat onder andere de volgende velden: PC6, straatnaam, plaatsnaam, gemeentenaam, x- en y-coördinaat in Rijksdriehoeksstelsel.
De coördinaat van een 6-positie postcode is het gemiddelde van de coördinaten van alle huisnummers die onder die 6-positie postcode vallen.

5-positie postcode
De 5-positie postcodetabel geeft het middelpunt weer van alle 5-positie postcodegebieden in Nederland.
Deze tabel bevat onder andere de volgende velden: PC5, plaatsnaam, gemeentenaam, x- en y-coördinaat in Rijksdriehoeksstelsel.
De coördinaat van een 5-positie postcode is het gemiddelde van de coördinaten van de 6-positie postcodes die onder die 5-positie postcode vallen.

4-positie postcode
De 4-positie postcodetabel geeft het middelpunt weer van alle 4-positie postcodegebieden in Nederland.
Deze tabel bevat onder andere de volgende velden: PC4, plaatsnaam, gemeentenaam, x- en y-coördinaat in Rijksdriehoeksstelsel.
De coördinaat van een 4-positie postcode is het gemiddelde van de coördinaten van de 6-positie postcodes die onder die 4-positie postcode vallen.

3-positie postcode
De 3-positie postcodetabel geeft het middelpunt weer van alle 3-positie postcodegebieden in Nederland.
Deze tabel bevat de volgende velden: PC3,  x- en y-coördinaat in Rijksdriehoeksstelsel.
De coördinaat van een 3-positie postcode is het gemiddelde van de coördinaten van de 6-positie postcodes die onder die 3-positie postcode vallen.

2-positie postcode
De 2-positie postcodetabel geeft het middelpunt weer van alle 2-positie postcodegebieden in Nederland.
Deze tabel bevat de volgende velden: PC2,  x- en y-coördinaat in Rijksdriehoeksstelsel.
De coördinaat van een 2-positie postcode is het gemiddelde van de coördinaten van de 6-positie postcodes die onder die 2-positie postcode vallen.

Straten
De tabel Streets geeft per straat een coördinaat. Deze tabel bevat onder andere de velden: straatnaam, plaatsnaam, gemeente en x- en y-coördinaat in Rijksdriehoeksstelsel.
De centroïde van een straat geeft de positie weer van het midden van die straat. Dit punt ligt op de straat; dit wil zeggen dat van een gebogen straat de centroïde niet in het positionele zwaartepunt ligt, maar op het punt van de straat waar de afstand tot het begin gelijk is aan de afstand tot het einde van die straat.
Dit bestand bevat ook straten die (nog) geen postcode hebben.

Plaatsen
In de tabel Places staan gegevens over alle steden, dorpen, gehuchten en buurtschappen in Nederland. De tabel bevat onder andere de velden: plaatsnaam, gemeentenaam, X- en Y-coördinaat in Rijksdriehoeksstelsel en indicatie van plaatsgrootte.

Huisnummercoördinaten
Andes levert twee verschillende tabellen met huisnummerinformatie.
De tabel Housenum bevat onder andere de velden: huisnummer, straatnaam, postcode en X- en Y-coördinaat. Dit coördinaat geeft niet de exacte ligging van het adres weer, maar wordt gepositioneerd vlakbij de weg waaraan de ingang ligt. Dit coördinaat is dan ook zeer geschikt voor gebruik bij routeplanning.
De tabel Hsnext bevat meer informatie. Hierin is ook info over plaats en gemeente opgenomen, is het huisnummer opgesplitst in hoofdnummer en toevoegingen, én is een extra coördinaat toegevoegd. Naast het hierboven aangegeven "plan"-coördinaat, is in deze tabel namelijk ook het coördinaat opgenomen dat de exacte ligging van het pand aangeeft.

Overige Europese data
Voor Europa bieden wij u, op basis van HERE-data, de volgende centroïden:

straatcentroïden
plaatscentroïden
postcodecentroïden (nauwkeurigheid afhankelijk van land)

Areas

Areas of polygonen beschrijven de begrenzing van een vlak. Data van Andes bevat veel vlakken uit de categorieën Administratieve en Niet-administratieve polygonen.
Deze data is beschikbaar in shape en mif/mid-formaat.

Administratieve polygonen

De volgende Administratieve polygonen zijn beschikbaar:
2-positie postcodes
3-positie postcodes
4-positie postcodes (inclusief plaats-, gemeente en provincienamen)
gemeenten
provincies

Niet-administratieve polygonen
Niet-administratieve polygonen begrenzen vlakobjecten, waarmee het landgebruik wordt gedefiniëerd. De volgende niet-administratieve polygonen worden geleverd:
Bebouwd gebied
Bebouwd gebied in aanbouw
Bedrijventerrein/ industrie
Bedrijventerrein/ industrie in aanbouw
Begraafplaats
Boomgaard
Bos
Braakliggend terrein
Bungalowpark
Delta
Duinen
Eiland
Glastuinbouw
Golfterrein
Haven
Heide
Jachthaven
Kanaal
Meer
Moeras
Parkeergarage
Parkeerplaats
Plantsoen
Plein
Pretpark
Recreatiegebied
Rivier
Sportpark
Sportveld
Stadspark
Strand
Universiteitsterrein
Volkstuin
Vliegveld
Zee

Matrices

Een afstandenmatrix is een ideaal hulpmiddel om snel afstanden tussen 4-positie postcodes op te zoeken. Deze afstanden worden door Andes, via ons route-algoritme, berekend over de weg en niet hemelsbreed. Behalve de afstand is ook de gemiddelde reistijd terug te vinden in de tabel Afstandenmatrix. De matrix geeft de reisafstand in meters en de reistijd in seconden terug. Voor de afstandsbepaling wordt de snelste route berekend.

Heeft u een nauwkeurige afstandsberekening nodig, tot op huisnummerniveau, dan kunt u gebruik maken van de Location Based API.

Matrix op basis van 6-positie postcode
Een afstandenmatrix op basis van 6-positie postcodes wordt een onhanteerbaar bestand. Hiervoor in de plaats kunnen wij een maatwerk matrix leveren wanneer u, bijvoorbeeld, van enkele locaties de afstanden naar alle 6-positie postcodes wilt weten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Geografisch Basis Register

De gegevens van het Geografisch Basis Register (GBR) zijn afkomstig uit een samenwerking tussen het Centraal Bureau Statistiek, de Rijksplanologische Dienst, TNT Post en Andes. Deze verzameling gegevens is geschikt voor geografische analyse en presentatie van adresgegevens binnen de CBS wijken en buurten of vierkanten van 500 x 500 meter.

De vierkanten zijn bijzonder geschikt voor analyse over langere periode omdat de oppervlakte niet wijzigt. Per wijk, buurt of vierkant heeft het CBS verschillende gegevens beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het totaal aantal inwoners, woningen, gezinnen etc.

Meer informatie hierover is beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De GBR-database bevat de volgende velden (verkorte weergave):

 • zes positie postcode
 • reeksindicatie
 • huisnummers
 • Woonplaats
 • Straatnaam
 • Gemeentecode
 • Gemeentenaam
 • Provinciecode
 • CEBUCO code
 • Vierkantnet code
 • Wijk- en buurtcode


Met de Maps API is het mogelijk een interactieve kaart te integreren met uw eigen software of web applicatie.  Maps & Licensing.