LTC Vergunnen op afstand

LTC Vergunnen op afstand Logo


Wanneer een gemeentelijke organisatie niet voldoende vergunningaanvragen binnenkrijgt en/of niet over de middelen beschikt om
een volledige FTE toe te wijzen aan het vergunningsproces rondom kabels en leidingen, gebeurt het vaak dat andere disciplines de vergunningverlening en het toezicht op kabels en leidingen erbij moeten doen.

 

Gezien de huidige ontwikkelingen zoals de aanleg van glasvezelnetten, de energietransitie, klimaatadaptatie en (regen)waterbeheersingsprojecten, neemt de druk op de ondergrondse infrastructuur alleen maar toe.
Het ‘erbij doen’ van de discipline kabels en leidingen wordt steeds lastiger. Het leidt namelijk tot verlies van focus en prioriteit door gebrek aan interne- en externe afstemming. Daardoor worden soms geen of verkeerde keuzes gemaakt wat leidt tot achterstallig onderhoud of gevaarlijke situaties in de openbare ruimte. Eén ding is zeker: de rekening komt later.

Specialistische kennis voor al je vergunningaanvragen

Kabels en leidingen is allang geen bijzaak meer. Het is een vakgebied dat vraagt om visie en beleid om ook in de toekomst de publieke leefomgeving binnen een gemeente leefbaar te houden. We realiseren ons dat niet elke gemeente het zich kan veroorloven om specifiek voor kabels en leidingen een toezichthouder, vergunningverlener en coördinatie kabels en leidingen te hebben.
Daarom is het omwille van kwaliteit en kosten veel beter om voor een beperkt aantal uren per week externe professionals in te huren.


Voor het operationele vergunningdeel hebben we in samenwerking met Kapabel een dienst opgezet: LTC Vergunnen op afstand, powered by Kapabel. Hiermee ondersteunen we jouw gemeente met een ‘specialist op afstand’ die beschikt over vakkennis en vaardigheden en die ook nog eens veel flexibiliteit biedt.
De vergoeding vindt plaats op basis van de verwerkte (vergunning)aanvragen. Deze gemeentelijke kosten voor de vergunningverlening worden volledig uit de leges vergoed en vormen dus geen extra kostenpost.


Hoe  het werkt

Aanvragen die binnen komen in LTC verwerken we dagelijks en als er vragen zijn vanuit de gemeentelijke organisatie is onze medewerker op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.
Voor eventuele vergunningafstemmingen met NUTS-partijen of aannemers kan de specialist ook op locatie komen.
Het toezicht moet in dit geval wel lokaal door de gemeentelijke organisatie worden ingevuld, maar dit mag ook een toezichthouder civiel of groen zijn. Deze toezichthouder staat namelijk onder begeleiding van onze specialist en wordt volledig aangestuurd.

De voordelen

Met de dienstverlening LTC Vergunnen op afstand ben je verzekerd van een efficiënte en kwalitatieve afhandeling van alle vergunningaanvragen. 

Kwaliteit

Tijds- & kostenbesparing (vergoeding uit leges)

Bereikbaarheid

Kennis van relevante wet- & regelgeving

Flexibiliteit

Achtervang Kapabel kennisorganisatie