Informatie voor developers

Met behulp van onze API’s zijn technieken op het gebied van routeplanning en (reversed) geocoding, waarmee je bijvoorbeeld track & trace oplossingen kunt bouwen, te integreren in je eigen webapplicaties, SaaS oplossingen of mobiele app’s.
Heel eenvoudig en direct toepasbaar.

om de staffelprijzen te zien.

 • Mapping
 • Geocoding en Reverse Geocoding
 • Routing en Routeoptimalisatie
 • Actuele verkeers- & reisinformatie

Mapping API

Informatie visualiseren op een kaart. Dat is eenvoudig gezegd wat de Mapping API doet. Het primaire doel van deze API is om kaartbeelden te genereren van een gewenste locatie. Dit kan een achtergrondkaart, een luchtfoto of een eenvoudige overlay zijn. Elke geografische databron kan hiervoor gebruikt worden.

Van geografische data maken wij een grafische kaart oftewel raster. Er zijn verschillende kaartstijlen mogelijk en naar wens aan te passen. De kaart kan ook in elk projectiesysteem geleverd worden.

Kaarten zijn op verschillende manieren op te vragen. Hierbij ondersteunen wij de gangbare standaarden die hiervoor gebruikt worden zoals WMS en WFS. Kaarten kunnen als tiles opgevraagd worden zodat deze eenvoudig in een web kaartviewer zoals leaflet of open layers getoond kunnen worden. Hiervoor worden de standaarden Web Mercator en Geonovum Well Known Scale Set (WKST) voor RD ondersteund.

Geografische data kan in de vorm van vector tiles worden aangeboden. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van een tilegrid maar bevat een tile vectoren in plaats van een afbeelding (raster). Vector tiles zijn volgens het open Mapbox Vector Tile formaat (MVT).

Informeer via 088-2100330 naar de mogelijkheden van alle kaart- en tilesets.


Parameters for request

Name Type Description
AuthenticationToken
String
This token is used for authentication and authorization purposes and must be provided
Profile
String
Profile name (optional)
ProjDefIn
String
The PROJ4 ID or definition of the coordinate system to use for coordinates in input. (optional)
ProjDefOut
String
The PROJ4 ID or definition of the coordinate system to use for coordinates in output. (optional)
Coordinate
Coordinate
The coordinate to base the map imagery on. The used position depends on the Anchor value
Anchor
Anchor
Defines which point on the resulting map imagery holds the Coordinate (e.g. if 'Center', Coordinate is the center point of the requested map image)
ScaleIndex
Int32
The index within the 0-based Scales list defining the scale to use
Size
Size
The size of the map imagery to return
ImageType
ImageType
The image type of map imagery to return
Copyright
Boolean
True if the copyright information should be drawn onto the map imagery; otherwise false
Overlays
Overlay[]
A list of Overlays which will be drawn on top of the map imagery (optional)

Geocoding API

Geocoderen is de techniek om locatiegegevens zoals een adres of poi om te zetten naar een coördinaat op een kaart of om een coördinaat om te zetten naar locatiegegevens (reverse geocoding).

De techniek voor geocoderen gaat verder dan het vinden van een postcode of straatnaam. Automatisch aanvullen en invoercorrectie zijn aanwezig om zo efficiënt mogelijk een zoekopdracht om te zetten naar de juiste locatie. Zoeken kan met vrije tekst of met gestructureerde velden. Er is extra aandacht voor huisnummers zodat combinaties met huisnummer letter en toevoeging herkend worden.

Voor Nederland zijn alle BAG adressen aanwezig. Aanvullende of eigen locatiegegevens kunnen naar wens toegevoegd worden en zijn op dezelfde manier vindbaar.

De Geocoding API werkt als een JSON REST of als een SOAP/XML service.

Parameters for request

Field Type Description
K
string
Authentication key
mandatory
p
int
Projection value in EPSG
optional (default 4326)
o
string
Output fields (t=text, s=structured)
optional (default text)
l
string
Language (ISO3 code)
optional (default DUT)
mr
int
Max results
optional (default 5)
bs
string
Break on score (n=none, d=on distance, f= on full match, b=both)
optional (default b)
sd
int
Sort of display (1=true)
optional (default 1)
cb
string
Callback parameter
optional
q
string
Query text for freetext search
optional
co
string
Country name or ISO3 code
optional (default NLD)
cg
string
Poi category
optional (default all)
nm
string
Poi name
optional
mu
string
Name of the municipality
optional
ci
string
Name of the city
optional
vi
string
Name of the village
optional
pl
string
Name of the place (see remark)
optional
pc
string
Postcode value
optional
st
string
Name of the street
optional
hn
string
Housenumber
optional
x
double
x (longitude) value of the coordinate
optional
y
double
y (latitude) value of the coordinate
optional

Voorbeeldcode

Aanroep

https://gc.andes.nl/?k=<key>&q=bogert%2031-9&o=st&cb=cb

{
  "locs":[
   {
     "a":{
      "cc":"NLD",
      "co":"Nederland",
      "pr":"Noord-Brabant",
      "mu":"Eindhoven",
      "ci":"Eindhoven",
      "pc":"5612 LX",
      "st":"Bogert",
      "hn":"31 9"
     },
     "t":"Bogert 31 9, 5612 LX, Eindhoven",
     "x":5.4740516,
     "y":51.4442148,
     "l":"house",
     "sc":100
   }
  ]
} 
Alles tonen

Reverse Geocoding API

Reverse geocoderen is het omgekeerde proces van geocoderen. Bij reverse geocoderen worden de x- en y-coördinaat, (lengte- en breedtegraad,) de zogeheten kaartcoördinaten gematcht met een adres of plaatsnaam. Wanneer een coördinaat wordt opgegeven dat niet exact op een weg of adres ligt, wordt automatisch de  dichtstbijzijnde weg geselecteerd. Hierdoor kan een route of afstand probleemloos vanuit een willekeurig coördinaat worden gepland

De Reverse Geocoding API werkt als een JSON REST of als een SOAP/XML service.

Parameters for request

Field Type Description
k
string
Authentication key
mandatory
p
int
Projection value in EPSG
optional (default 4326)
o
string
Output fields (t=text, s=structured)
optional (default text)
l
string
Language (ISO3 code)
optional (default DUT)
mr
int
Max results
optional (default 5)
bs
string
Break on score (n=none, d=on distance, f= on full match, b=both)
optional (default b)
sd
int
Sort of display (1=true)
optional (default 1)
cb
string
Callback parameter
optional
x
double
x (longitude) value of the coordinate
optional
y
double
y (latitude) value of the coordinate
optional
r
int
Radius (in meters)
optional (default 100)
gt
string
Geosearchtype (1=mixed|2=onlyAddresses|3=onlyRoads)
optional (default=1)

Voorbeeldcode

Aanroep

https://gc.andes.nl/?k=<key>&q=bogert%2031-9&o=st&cb=cb

{
  "locs":[
   {
     "a":{
      "cc":"NLD",
      "co":"Nederland",
      "pr":"Noord-Brabant",
      "mu":"Eindhoven",
      "ci":"Eindhoven",
      "pc":"5612 LX",
      "st":"Bogert",
      "hn":"31 9"
     },
     "t":"Bogert 31 9, 5612 LX, Eindhoven",
     "x":5.4740516,
     "y":51.4442148,
     "l":"house",
     "sc":100
   }
  ]
} 
Alles tonen

Routing API

De Routing API rekent afstanden, reistijden en routes uit voor auto, fietser, voetganger of openbaar vervoer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele verkeersinformatie en afsluitingen.

Voor fietser en voetganger is er extra aandacht voor fiets- en voet veerverbindingen, vrijliggende fietspaden en snelfietsroutes. Voor openbaar vervoer is er extra aandacht voor looproutes rondom stations.

Het is mogelijk om met verschillende instellingen in de aanroep de routekeuze te beïnvloeden. Je kunt kiezen voor een snelle of korte route, maar ook voor een route die geoptimaliseerd is voor fietsers.

Naast standaard routing zijn er ook geavanceerde routing mogelijkheden zoals matrix berekeningen en routeoptimalisatie.
Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op via 088 2100330 en informeer naar de mogelijkheden.

De Routing API werkt als een JSON REST of als een SOAP/XML service.


Parameters for request

Option Description
k
Authentication token given by Andes
gm
Defines the geometry (points) for planning the route as array of doubles (in the order x,y)
egm
Defines the encoded geometry (points) for planning the route
o
Defines if the output geometry is encoded or not. Format: (e) for encoded geometry, left this option blank for normal geometry.
d
Defines the datetime of the departure or arrival. Format: (number of milliseconds since 1-1-1970)|d (departure) or a (arrival). Example: 1401186960000|d
pnd
Request for x previous/next itineraries based on a given departure & arrival time. Format: number of previous itineraries | number of next itineraries | departure time in milliseconds | arrival time in milliseconds. Example: 0|3|1427105820000|1427110080000, 2|3
mp
Defines the Modality and the Planmode used. Modality: Possible values for modality are b (bike), c (car), w (pedestrian) and pt (public transit). Defaults to c. Planmode* Defines if route directions are calculated based on shortest time or shortest distance. Possible values are f (fast) and s (short). Defaults to f. Format: (modality|planmode) Example: c|f
m
Defines the pre modality for traveling with public transit. Possible values are b (bike), c (car) and w (pedestrian). Defaults to w.
spm
Sets the specific public modalities to travel with. See "Modalities" for the possible public modalities (45678). Left this option blank to travel with all possible public modalities. Example: 48 (travel only with Train & Bus)
a
Avoid motorways, ferries, tollroads, obstructions. If the first letter of a particular avoid is named then its true. Examples: "mfto" or "ft"
r
Use restriction for (ferry) timeslots. Possible values are f (ferry) and t (timeslot)
p
Projection. Default: 33001 (options are: 4326 for WGS or several other EPSG codes)
prk
Park option defines the coordinate, name and modality to continue the trip (optional). Example: 150269,412479|Parkeerplaats Station Oost|w
ca
Unique id to prevent caching

Voorbeeldcode

Aanroep

https://mm2.andes.nl/planner/4/svc?k=<key>&gm=5.39176,51.81729,5.37224,51.82423&mp=b&p=4326

{
  "status":"OK",
  "vp":[
   5.38151,
   51.822183,
   0.022727,
   0.00979
  ],
  "it":[
   {
     "vp":[
      5.38151,
      51.822183,
      0.022727,
      0.00979
     ],
     "desc":"Molendijk en Kerkstraat",
     "rp":[
      {
        "legs":[
         {
           "dep":{
            "time":1586936813994
           },
           "arr":{
            "time":1586938160994
           },
           "prt":{
            "di":[
              {
               "dist":0,
               "gm":[
                 5.391756,
                 51.817289
               ],
               "text":"Vertrek in noordoostelijke richting",
               "time":0,
               "type":"depart"
              },
              {
               "dist":30,
               "gm":[
                 5.391988,
                 51.817514
               ],
               "text":"Ga rechtdoor de Korte Valksestraat op (na 30 m)",
               "time":7,
               "type":"straight"
              },
              {
               "dist":73,
               "gm":[
                 5.392336,
                 51.817838
               ],
               "text":"Houd na 45 m links aan op de Korte Valksestraat",
               "time":18,
               "type":"bearleft"
              },
              {
               "dist":106,
               "gm":[
                 5.392336,
                 51.818134
               ],
               "text":"Ga na 35 m rechtsaf de Variksestraat op",
               "time":25,
               "type":"right"
              },
              {
               "dist":121,
               "gm":[
                 5.392554,
                 51.81817
               ],
               "text":"Ga na 16 m linksaf de Notger van Luikhof op",
               "time":29,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":204,
               "gm":[
                 5.392467,
                 51.818898
               ],
               "text":"Ga na 80 m linksaf op de Notger van Luikhof",
               "time":49,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":297,
               "gm":[
                 5.391524,
                 51.8195
               ],
               "text":"Ga na 90 m rechtsaf de Vossenweide op",
               "time":71,
               "type":"right"
              },
              {
               "dist":334,
               "gm":[
                 5.391902,
                 51.819734
               ],
               "text":"Ga na 35 m linksaf de Singel op",
               "time":80,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":350,
               "gm":[
                 5.391757,
                 51.819842
               ],
               "text":"Ga rechtdoor de Molendijk op (na 16 m)",
               "time":84,
               "type":"straight"
              },
              {
               "dist":718,
               "gm":[
                 5.389944,
                 51.822269
               ],
               "text":"Ga na 350 m rechtsaf de Heerewaardense Afsluitdijk op",
               "time":172,
               "type":"right"
              },
              {
               "dist":1054,
               "gm":[
                 5.392874,
                 51.824678
               ],
               "text":"Ga na 350 m linksaf de Oude Oven op",
               "time":253,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":1583,
               "gm":[
                 5.387478,
                 51.826458
               ],
               "text":"Ga na 0.5 km rechtdoor het veer Varik-Heerewaarden op",
               "extraText":[
                 "Vaartijden:",
                 "van 1-5 tot 7-6",
                 "zaterdag t/m zondag tussen 10:00 en 17:45",
                 "van 13-6 tot 13-9",
                 "maandag t/m zondag tussen 10:00 en 17:45",
                 "van 19-9 tot 27-9",
                 "zaterdag t/m zondag tussen 10:00 en 17:45"
               ],
               "time":380,
               "type":"straightimport",
               "subType":"ferry",
               "subTypeTitle":"Varik-Heerewaarden",
               "availability":{
                 "type":"available",
                 "periods":[
                  {
                    "periodStart":"1-5",
                    "periodEnd":"7-6",
                    "dayStart":"zaterdag",
                    "dayEnd":"zondag",
                    "timeStart":"10:00",
                    "timeEnd":"17:45"
                  },
                  {
                    "periodStart":"13-6",
                    "periodEnd":"13-9",
                    "dayStart":"maandag",
                    "dayEnd":"zondag",
                    "timeStart":"10:00",
                    "timeEnd":"17:45"
                  },
                  {
                    "periodStart":"19-9",
                    "periodEnd":"27-9",
                    "dayStart":"zaterdag",
                    "dayEnd":"zondag",
                    "timeStart":"10:00",
                    "timeEnd":"17:45"
                  }
                 ]
               }
              },
              {
               "dist":2172,
               "gm":[
                 5.380196,
                 51.825388
               ],
               "text":"Verlaat de veerpont (na 0.6 km)",
               "time":1087,
               "type":"straightimport"
              },
              {
               "dist":2386,
               "gm":[
                 5.377875,
                 51.826448
               ],
               "text":"Ga na 225 m linksaf de Kerkstraat op",
               "time":1138,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":2879,
               "gm":[
                 5.370593,
                 51.82651
               ],
               "text":"Ga na 500 m linksaf de Keizerstraat op",
               "time":1257,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":2960,
               "gm":[
                 5.370144,
                 51.825971
               ],
               "text":"Ga na 80 m linksaf de Molenstraat op",
               "time":1276,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":3039,
               "gm":[
                 5.371087,
                 51.825576
               ],
               "text":"Ga na 80 m rechtsaf de Meester van Daalenstraat op",
               "time":1295,
               "type":"right"
              },
              {
               "dist":3111,
               "gm":[
                 5.370579,
                 51.825009
               ],
               "text":"Ga na 70 m linksaf op de Meester van Daalenstraat",
               "time":1312,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":3216,
               "gm":[
                 5.371798,
                 51.824434
               ],
               "text":"Ga rechtdoor de Dr. D.M. van Londenstraat op (na 100 m)",
               "time":1338,
               "type":"straight"
              },
              {
               "dist":3216,
               "gm":[
                 5.372233,
                 51.824227
               ],
               "text":"U bent gearriveerd (Dr. D.M. van Londenstraat Varik)",
               "time":1338,
               "type":"arrived"
              }
            ]
           },
           "dist":3254,
           "time":1347,
           "costs":0,
           "delay":0,
           "gm":[
            5.391756,
            51.817289,
            5.391988,
            51.817514,
            5.392336,
            51.817838,
            5.392336,
            51.818134,
            5.392554,
            51.1817,
            5.392482,
            51.818745,
            5.392424,
            51.818817,
            5.392467,
            51.818898,
            5.391524,
            51.8195,
            5.391902,
            51.81934,
            5.391757,
            51.819842,
            5.391495,
            51.82004,
            5.389204,
            51.821172,
            5.389218,
            51.821334,
            5.389276,
            51.82143,
            5.389958,
            51.822107,
            5.390002,
            51.822197,
            5.389944,
            51.822269,
            5.390364,
            51.82261,
            5.392874,
            51.82467,
            5.392743,
            51.824678,
            5.392627,
            51.824633,
            5.391888,
            51.824076,
            5.391742,
            51.824013,
            5.391612,
            51.82403,
            5.390249,
            51.825433,
            5.390162,
            51.825469,
            5.389886,
            51.82546,
            5.387928,
            51.82635,
            5.387478,
            51.826458,
            5.387086,
            51.826646,
            5.386564,
            51.827078,
            5.385723,
            51.827078,
            5.383242,
            51.826206,
            5.380631,
            51.8252715.380196,
            51.825388,
            5.378223,
            51.825936,
            5.378049,
            51.826035,
            5.37802,
            51.826286,
            5.377875,
            51.826448,
            5.376874,
            51.826484,
            5.375946,
            51.826619,
            5.375148,
            51.826484,
            5.37171,
            51.826421,
            5.371144,
            51.826447,
            5.370782,
            51.826465,
            5.370434,
            51.826447,
            5.370144,
            51.825971,
            5.371087,
            51.825576,
            5.370811,
            51.8252795.370579,
            51.825009,
            5.37071,
            51.824946,
            5.371043,
            51.824794,
            5.371798,
            51.824434,
            5.372233,
            51.824227
           ],
           "vp":[
            5.38151,
            51.822183,
            0.022727,
            0.00979
           ],
           "mod":2,
           "sum":{
            "acts":0,
            "restr":1,
            "traf":0,
            "trafLen":0
           }
         }
        ],
        "dist":3254,
        "time":1347,
        "costs":0,
        "delay":0,
        "vp":[
         5.38151,
         51.822183,
         0.022727,
         0.00979
        ],
        "sum":{
         "acts":0,
         "restr":1,
         "traf":0,
         "trafLen":0
        }
      }
     ],
     "optimal":false
   }
  ]
} 
Alles tonen

Voorbeeldcode

Aanroep

https://mm2.andes.nl/planner/4/svc?k=<key>&gm=5.29324,51.69064,5.08686,51.55995&d=1586936280000|d&mp=pt|f&spm=48567&p=4326

{
  "status":"OK",
  "vp":[
   5.18845,
   51.625246,
   0.209579,
   0.130789
  ],
  "it":[
   {
     "vp":[
      5.18845,
      51.625246,
      0.209579,
      0.130789
     ],
     "desc":"4,Sprinter",
     "rp":[
      {
        "legs":[
         {
           "dep":{
            "time":1586937780000,
            "loc":{
              "cords":[
               5.29324,
               51.690641
              ],
              "desc":"s-Hertogenbosch"
            },
            "details":"7",
            "code":"54111"
           },
           "arr":{
            "time":1586938680000,
            "loc":{
              "cords":[
               3.313607,
               47.97523
              ],
              "desc":"Tilburg"
            },
            "details":"3",
            "code":"54795"
           },
           "put":{
            "de":"Sprinter",
            "di":"Dordrecht",
            "op":"NS",
            "st":1
           },
           "dist":0,
           "time":900,
           "costs":0,
           "delay":0,
           "gm":[
            5.29324,
            51.690641,
            5.292291,
            51.688312,
            5.292032,
            51.68753,
            5.291773,
            51.6869,
            5.291443,
            51.685804,
            5.291299,
            51.685381,
            5.290839,
            51.684248,
            5.290724,
            51.683897,
            5.290638,
            51.683547,
            5.290595,
            51.683142,
            5.290611,
            51.682603,
            5.290802,
            51.681219,
            5.291182,
            51.679188,
            5.291637,
            51.676168,
            5.291696,
            51.675413,
            5.291697,
            51.674766,
            5.291627,
            51.674047,
            5.291455,
            51.673381,
            5.290334,
            51.670181,
            5.290176,
            51.669659,
            5.290076,
            51.669273,
            5.289976,
            51.668589,
            5.289934,
            51.668059,
            5.289935,
            51.667484,
            5.290009,
            51.666774,
            5.290668,
            51.66272,
            5.290727,
            51.662046,
            5.290699,
            51.66166,
            5.290613,
            51.66121,
            5.290498,
            51.66

086,
            5.290354,
            51.660563,
            5.290124,
            51.660176,
            5.289836,
            51.659834,
            5.289591,
            51.659574,
            5.289172,
            51.659223,
            5.288869,
            51.658998,
            5.288465,
            51.658737,
            5.287917,
            51.658458,
            5.287397,
            51.658241,
            5.286747,
            51.658007,
            5.286285,
            51.657881,
            5.281966,
            51.656933,
            5.281446,
            51.65678,
            5.280912,
            51.656618,
            5.269693,
            51.65267,
            5.26773,
            51.651904,
            5.251132,
            51.645333,
            5.250266,
            51.644973,
            5.249256,
            51.644513,
            5.229885,
            51.635347,
            5.228904,
            51.634897,
            5.228198,
            51.63459,
            5.201389,
            51.623944,
            5.173816,
            51.612832,
            5.172317,
            51.612281,
            5.170947,
            51.611856,
            5.170313,
            51.611684,
            5.153301,
            51.607076,
            5.152739,
            51.606913,
            5.152062,
            51.606678,
            5.151528,
            51.606479,
            5.150952,
            51.606227,
            5.150405,
            51.605974,
            5.149887,
            51.605676,
            5.14911,
            51.605189,
            5.148449,
            51.604684,
            5.147659,
            51.603946,
            5.138774,
            51.594822,
            5.138171,
            51.594146,
            5.1299,
            51.584358,
            5.129326,
            51.583736,
            5.118437,
            51.570849,
            5.113555,
            51.564708,
            5.113053,
            51.564194,
            5.112666,
            51.563852,
            5.112063,
            51.563437,
            5.111473,
            51.56313,
            5.110754,
            51.562822,
            5.11038,
            51.562678,
            5.109991,
            51.562569,
            5.107587,
            51.561997,
            5.106506,
            51.56177,
            5.105167,
            51.561497,
            5.098123,
            51.560176,
            5.097432,
            51.560067,
            5.096755,
            51.559993,
            5.095486,
            51.5599,
            5.094275,
            51.559879,
            5.093438,
            51.559904,
            5.092357,
            51.559937,
            5.090135,
            51.560093,
            5.088764,
            51.560216,
            5.086714,
            51.560489,
            5.085401,
            51.560611,
            5.083655,
            51.560751
           ],
           "vp":[
            5.18845,
            51.625246,
            0.209579,
            0.130789
           ],
           "mod":4,
           "sum":{
            "acts":0,
            "restr":0,
            "traf":0,
            "trafLen":0
           }
         },
         {
           "dep":{
            "time":1586938680000,
            "loc":{
              "cords":[
               3.313607,
               47.97523
              ],
              "desc":"Tilburg"
            },
            "code":"54795"
           },
           "arr":{
            "time":1586938920000
           },
           "prt":{
            "di":[
              {
               "dist":0,
               "gm":[
                 5.083814,
                 51.560724
               ],
               "text":"Vertrek in oostelijke richting",
               "time":0,
               "type":"depart"
              },
              {
               "dist":3,
               "gm":[
                 5.083814,
                 51.560724
               ],
               "text":"Ga rechtdoor de Stationspassage op",
               "time":2,
               "type":"straight"
              },
              {
               "dist":49,
               "gm":[
                 5.083673,
                 51.560328
               ],
               "text":"Ga na 45 m linksaf de Spoorlaan op",
               "time":35,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":176,
               "gm":[
                 5.085304,
                 51.560045
               ],
               "text":"Ga na 120 m linksaf op de Spoorlaan",
               "time":127,
               "type":"left"
              },
              {
               "dist":176,
               "gm":[
                 5.086862,
                 51.55995
               ],
               "text":"Na 100 m bent u gearriveerd (Spoorlaan Tilburg)",
               "time":127,
               "type":"arrived"
              }
            ]
           },
           "dist":284,
           "time":240,
           "costs":0,
           "delay":0,
           "gm":[
            5.083814,
            51.560724,
            5.083786,
            51.560589,
            5.083729,
            51.560535,
            5.083673,
            51.560328,
            5.085318,
            51.560189,
            5.085318,
            51.560081,
            5.086862,
            51.55995
           ],
           "vp":[
            5.085266,
            51.560337,
            0.003182,
            0.00079
           ],
           "mod":1,
           "sum":{
            "acts":0,
            "restr":0,
            "traf":0,
            "trafLen":0
           }
         }
        ],
        "dist":0,
        "time":1140,
        "costs":0,
        "delay":0,
        "vp":[
         5.18845,
         51.625246,
         0.209579,
         0.130789
        ],
        "sum":{
         "acts":0,
         "restr":0,
         "traf":0,
         "trafLen":0
        }
      }
     ],
     "optimal":true
   }
  ]
} 
Alles tonen

Routeoptimalisatie API

Vanuit het geocoderen zijn adressen voorzien van een x- en y-coördinaat, zogeheten kaartcoördinaten (lengte- en breedtegraad). De optimalisatieservice wordt gebruikt om de beste volgorde te vinden voor meerdere (ten minste vier) locaties in een route. Het resultaat is een lijst waarbij de locaties in een optimale volgorde staan. Alle acties worden in JSON formaat uitgevoerd.

Parameters for request

Name Type Description
AuthenticationToken
String
This token is used for authentication and authorization purposes and must be provided.
Profile
String
User specified profile (optional)
ProjDefIn
String
The PROJ4 ID or definition of the coordinate system to use for coordinates in input (optional)
ProjDefOut
String
The PROJ4 ID or definition of the coordinate system to use for coordinates in output (optional)
Points
Coordinate
The list of markers to optimize
DateTime
DateTime
The date and time at which the route advice should start or end, depending on the DateTimeType value (optional)
DateTimeType
DateTimeType
Defines how the DateTime value should be considered (optional)
Modality
Modality
The modality to calculate a route advice for (optional)
PlanMode
PlanMode
The plan mode to calculate a route advice for (optional)
SpeedSettings
SpeedSetting[]
A list of speed settings overriding the default set when calculating a route advice (optional)
Constraints
Constraint[]
A list of constraints (e.g. a minimal required height) used when calculating a route advice (optional)
Algorithm
OptimizeAlg
The algorithm used to calculate the input matrix (optional)
IsRoundTrip
Boolean
Defines if the route is a roundtrip or not (optional)

Actuele verkeersinformatie API

De datafeed met actuele verkeersinformatie bevat de volgende onderdelen:

 • Meetlocaties (MST)
 • Reistijden
 • Snelheden en intensiteiten
 • Verkeersberichten
 • Werkzaamheden en evenementen
 • Brugopeningen
 • Actuele doorstroominformatie

De data is afkomstig van ruim 37.000 meetlocaties in Nederland die iedere minuut data afleveren bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. De datafeed werkt in near real time.


Actuele reisinformatie API

Met deze API krijg je toegang tot actuele reisinformatie van het Openbaar Vervoer. De datafeed bevat alle vertragingen en actuele vertrektijden van bussen, trams, metro en treinen in Nederland. De data is in near real time beschikbaar.

Wil je graag eens testen met één van onze API’s? Laat dan een bericht achter via onderstaand formulier.

Andes_white_diap

Bezoekadres:
Bogert 31-09 (Eindhoven Tower)
5612 LX  Eindhoven

Postadres:
Postbus 751 
5600 AT  Eindhoven

Developer Services

Pricing private use NL

Volume Prijs
50.000
€ 749
100.000
€ 875
250.000
€ 1.125
500.000
€ 1.375
1.000.000
€ 2.599
2.500.000
€ 6.095
5.000.000
€ 11.559
10.000.000
€ 21.999